NEET – skąd się biorą młodzi bezrobotni? Jak rozwiązać problem bezrobocia wśród młodzieży?

NEET – skąd się biorą młodzi bezrobotni? Jak rozwiązać problem bezrobocia wśród młodzieży?

NEET

Bezrobocie wśród młodych to realny problem społeczny. Skrótu NEET używa się do określenia pewnej grupy ludzi, pozostających w pewien sposób poza systemem. Odnosi się do osób, które ani nie są zatrudnione, ani się nie uczą ani nie biorą udziału w szkoleniach przygotowujących do podjęcia pracy. Służy do pomiaru wykluczenia społecznego, braku aktywności zawodowej i poziomów wycofania się z rynków pracy.

NEET mierzy odsetek młodych ludzi w wieku 16-24 lat, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą. Kwestia ta zyskała w ostatnich latach miano społecznego problemu naszych czasów. Szacuje się, że w okresie od kwietnia do czerwca 2020 r. w USA było prawie pół miliona nieaktywnych zawodowo młodych ludzi, którzy nie uczyli się, nie zatrudnili ani nie szkolili.

Trudna pozycja młodych ludzi na rynku pracy to obecnie prawdziwie paląca kwestia. Skutkami są m.in. wzrost kosztów na opiekę socjalną, wyższa przestępczość i mniejsze posłuszeństwo obywatelskie wśród młodych, nierzadko skutkujące wybuchami gniewu. Brak perspektyw może powodować poczucie wykluczenia społecznego i przyczyniać się do zamieszek.

Skąd problem młodych bezrobotnych

Ponieważ zaobserwowano, że większość młodzieży NEET pochodzi ze środowisk znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, rząd z pewnością pomoże im w ich dobrobycie. Na młodzieńcze bezrobocie składa się wiele czynników, nie zawsze zależnych od młodych ludzi. Dużą rolę ogrywają na przykład czynniki geograficzne, takie jak wysokie wskaźniki lokalnego bezrobocia i geograficzne bezrobocie. Kluczowa jest także edukacja nieadekwatna do potrzeb rynku. Młodzi ludzie bez żadnych umiejętności są znacznie bardziej narażeni na bezrobocie. Wielu młodych ludzi kończy studia z dyplomem, ale potem okazuje się, że brakuje miejsc pracy dla absolwentów.

Interwencja rządu na celu pomóc im w walce z chorobami, uporać się z problemami psychicznymi lub zapewnić środki finansowe na dojazd do szkoły lub pracy. Problem ten można zaadresować także poprzez zwiększenie liczby dostępnych miejsc pracy w populacji w wieku produkcyjnym i/lub poprawa dopasowania dostępnych miejsc pracy do osób bezrobotnych.

Stan i znaczenie edukacji we współczesnym społeczeństwie. Szkolnictwo wyższe jako przygotowanie do wejścia w świat pracy.

Leave a Reply