Stan i znaczenie edukacji we współczesnym społeczeństwie. Szkolnictwo wyższe jako przygotowanie do wejścia w świat pracy.

Stan i znaczenie edukacji we współczesnym społeczeństwie. Szkolnictwo wyższe jako przygotowanie do wejścia w świat pracy.

Edukacja obecnie

Edukacja jest bardzo ważna pod wieloma względami. Dlatego warto dbać o to, by jej jakość była wysoka. Posiadanie wykształcenia w danym obszarze pomaga ludziom myśleć, czuć i zachowywać się w sposób, który przyczynia się do ich sukcesu i poprawia nie tylko ich osobistą satysfakcję, ale także ich społeczność. Ponadto edukacja rozwija ludzką osobowość, myślenie, obcowanie z innymi i przygotowuje ludzi do doświadczeń życiowych. Ułatwia naukę na wysokim poziomie przez całe życie wśród ludzi w każdym wieku, obsadzie, wyznaniu, religii i regionie. Jest to proces zdobywania wiedzy, wartości, umiejętności, przekonań i nawyków moralnych.

Utowarowienie kształcenia jest dziś dużym problemem. Utowarowienie opisuje proces, w którym coś bez wartości ekonomicznej zyskuje wartość ekonomiczną, która może zastąpić inne wartości społeczne. Proces ten zmienia relacje, które wcześniej nie były splamione komercją, w relacje, które zasadniczo stają się komercyjne w codziennym użyciu. Edukacji używa się dziś głównie do tego, by produkować wartościową ekonomicznie siłę roboczą, kapitał ludzki. Uczęszczanie do lepszej szkoły daje lepszą pracę i lepsze dochody. Innymi słowy, certyfikowany poziom wykształcenia jest towarem – czymś, co jest przydatne i można go wykorzystać do przewagi handlowej. Dyplom ukończenia uczelni wyższej traktuje się jako inwestycję, otrzymanie kwalifikacji dających dobre zatrudnienie. Mamy do czynienia z prawdziwą uniwersatyzacją życia.

Studia nie dla wszystkich

Kiedyś uniwersytety były miejscem kształtującym twórcze myślenie i krytyczne umysły. Kolejną rolą, jaką uczelnie mogą odegrać, jest budowanie nowych instytucji społeczeństwa obywatelskiego, rozwijanie nowych wartości kulturowych oraz kształcenie i socjalizowanie ludzi nowej ery społecznej. Celem edukacji uniwersyteckiej powinno być produkowanie przygód intelektualnych. Jedną z głównych funkcji uczelni jest rozwój duchowy studentów. Edukacja powinna odkrywać wrodzone cechy osoby i rozwijać je poprzez trening. Dziś z przyczyn ekonomicznych stopniowo odchodzi się od tego modelu. To stawia pytanie jakie powinny być cele edukacji. Uczelnie wyższe służą przedsiębiorczości i biznesowi, zapominając o swoim pierwotnym powołaniu. Kluczową rolą instytucji szkolnictwa wyższego jest stymulowanie innowacji w celu znalezienia rozwiązań globalnych wyzwań w obszarach ważnych dla społeczeństwa, takich jak opieka zdrowotna, ochrona środowiska, bezpieczeństwo zasobów, rozwój międzynarodowy i trendy populacyjne.

Edukacja zmniejsza wyzwania, przed którymi staniesz w życiu. Im więcej wiedzy zdobędziesz, tym więcej możliwości otworzysz, aby umożliwić jednostkom osiągnięcie lepszych możliwości w karierze i rozwoju osobistym. Edukacja odegrała ważną rolę w świecie kariery XXI wieku. Niestety dziś instytucja edukacji mierzy się z licznymi problemami.
Jednym z nich jest próba odpowiedzi na pytanie, jaką rolę w społeczeństwie powinna pełnić.

NEET – skąd się biorą młodzi bezrobotni? Jak rozwiązać problem bezrobocia wśród młodzieży?

Leave a Reply