Socjologiczno-ekonomiczna perspektywa na wydajność pracy. Wpływ odpoczynku na produktywność.

Socjologiczno-ekonomiczna perspektywa na wydajność pracy. Wpływ odpoczynku na produktywność.

Wydajność pracy

Większość ekonomistów mierzy wydajność pracy na podstawie czynności wykonywanych w miejscach pracy i nie uwzględnia w swoich obliczeniach czasu wolnego. W przeciwieństwie do tego, psychologowie i socjologowie twierdzą, że czas wolny odgrywa pozytywną rolę w procesie produkcji: czas wolny może poprawić wydajność pracy jednostek, wpływając na ich samorozwój. Czas wolny ma podwójny wpływ na wydajność pracy pod względem PKB na osobę na godzinę. Odpoczynek ma także kompensacyjny wpływ na pracę i może pozytywnie wpływać na wydajność pracy jeśli jego wartość jest optymalna.

Produktywność mierzy się poprzez porównanie ilości wyprodukowanych towarów i usług z nakładami, które zostały wykorzystane w produkcji. Wydajność pracy to stosunek produkcji dóbr i usług do godzin pracy poświęconych na produkcję tej produkcji. Wraz ze wzrostem wydajności pracy w gospodarce wytwarza się więcej towarów i usług za tę samą ilość względnej pracy. Ten wzrost produkcji umożliwia większą konsumpcję za coraz bardziej rozsądną cenę. Ważną rolę odgrywa w tym procesie kapitał ludzki. Kapitał ludzki to jakość siły roboczej i odnosi się do wiedzy, umiejętności i siły fizycznej (stanu zdrowia), które pracownicy zamierzają inwestować w poprawę jakości, zdolności i wydajności.

Krótko mówiąc, wydajność jest ważna, ponieważ możesz zrobić więcej. Jeśli jesteś osobą produktywną, możesz zrobić więcej w krótszym czasie. Oznacza to, że możesz podejmować się trudniejszych, ważniejszych zadań. Oznacza to również, że masz więcej czasu na robienie rzeczy, które lubisz, takie jak hobby lub spędzanie czasu z przyjaciółmi.

Co ma do tego socjologia? Ekonomiści są zaniepokojeni jakością siły roboczej, jednak zbyt wiele uwagi poświęcono temu, jak formalna edukacja wpływa na jakość kapitału ludzkiego i wydajność pracy. W analizach tych pomija się kwestię odpoczynku. Badania z pogranicza socjologii i psychologii zwracają uwagę na rolę odpoczynku i czasu wolnego. Czy czas wolny ma podwójny wpływ na wydajność pracy?

Wypoczynek

Wypoczynek wiąże się z ciągłym rozwojem osobistym w dorosłości. Czas wolny jest z natury satysfakcjonujący dzięki promowaniu osobistych przemian i zwiększaniu zewnętrznej wartości ekonomicznej. Większość psychologów i socjologów twierdzi, że szczęście i wydajność pracy jednostek mają tendencję do wzrostu wraz z ich samooceną, samoświadomością, determinacją, kreatywnością i eksploracją różnych form spędzania wolnego czasu. Osoby o wysokim poczuciu dobrostanu radzą sobie lepiej niż osoby o niskim poczuciu dobrostanu, a udział w czasie wolnym może poprawić kompetencje osobiste i wydajność pracy i produktywność. Dobrze, jeśli pracownicy poświęcają wolny czas na edukację. Wyższy średni poziom wykształcenia wskazuje na więcej wykwalifikowanych i produktywnych pracowników, którzy z kolei zwiększają produkcję towarów i usług w gospodarce.

Czas wolny

Czas wolny i praca to główne elementy życia człowieka. Obie te dziedziny mają na siebie wzajemny wpływ. Badania socjoekonomistów i specjalistów od zdrowia psychicznego pokazują, że pozytywne efekty spędzania wolnego czasu mogą zwiększyć zdolność osoby do spełnienia wymagań związanych z pracą i jej znaczenie dla organizacji. Nie jest to zgodne z poglądem na czas wolny w ekonomii neoklasycznej, ale jest zgodne z socjologicznymi perspektywami czasu wolnego, które sugerują, że jeśli zajęcia wykonywane w czasie wolnym są pozytywne i konstruktywne (np. czytanie), korzystnie wpływają na siłę fizyczną, siłę woli i kreatywność jednostek.

Główne założenia ekonomii neoliberalnej.